De inzet van Solatube daglichtbuizen bij de bestrijding van de COVID-19 pandemie

Het is een unieke uitdaging voor Techcomlight om een plek te ontwerpen waar niemand terecht wil komen. Daarom willen wij graag meedenken als er een nieuw medisch centrum wordt ontworpen, voor welk doel dan ook.

COVID-19 Isolatiecentrum
Het meest recente medisch centrum waar wij aan mee geholpen hebben is het Tigoni Medical Center in Kiambu , Kenya. In een recordtijd van 10 weken werd een nieuw COVID-19 Isolatiecentrum gebouwd. Dit zal de broodnodige ruimte bieden voor isoleren en behandelen van patiënten met het Coronavirus.

Daglicht het juiste medicijn
Onderzoek toont aan dat daglicht fysiologische en psychologische voordelen biedt in instellingen voor gezondheidszorg, niet alleen voor patiënten maar ook voor personeel. Voor patiënten in een ziekenhuis kan dit helpen bij het verminderen van depressie, het verlichten van pijn, het verbeteren van de slaap en er is aangetoond dat het de verblijfsduur daadwerkelijk verkort.

Daglicht houdt ons alert 
Verpleegkundigen maken lange dagen. Een onderzoek van de Cornell University heeft aangetoond dat door de aanwezigheid van natuurlijk daglicht door toepassing van een lichtontwerp van hoge kwaliteit, het veiligheidsniveau is verbeterd en dat het personeel beter in staat is om slaperigheid te bestrijden, met een beter humeur te werken en alert te blijven.

Voor het nieuwe ziekenhuisontwerp in Kenia werden 24 Solatube daglichtsystemen gebruikt, waarvan de helft werd geschonken door Solatube. Het verstrekken van daglicht aan zieke patiënten en personeel in het Tigoni Medical Center was een nieuwe stap in onze inspanningen om iedereen te steunen tijdens deze periode.

Blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen!

Schrijf in voor onze nieuwsbrief.

We gaan graag voorzichtig om met uw gegevens. Deze zullen volgens de privacyvoorwaarden behandeld worden. Uiteraard worden ze niet gedeeld met derden.