Privacy statement

Techcomlight is onderdeel van Techcomlight B.V. en is verantwoordelijk voor de zorgvuldige bescherming van jouw persoonsgegevens zoals te lezen valt in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken 
Wij verwerken persoonsgegevens doordat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij voor je kunnen verwerken:
– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Gegevens over je activiteiten op onze website
– Internetbrowser en type apparaat

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken
Wij verwerken je persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief;
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– Wij analyseren je gedrag op onze website om daarmee onze website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op je voorkeuren.

Hoelang we persoonsgegevens bewaren 
Techcomlight B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:  Personalia en telefoonnummer: onbepaald, zo lang ons contact redelijkerwijs duurt. E-mail adres: onbeperkt, zolang je ingeschreven bent op onze nieuwsbrief (anders kunnen wij je niet mailen). Gegevens over je activiteiten op onze website: 27 maanden, voor statistische doeleinden (via Google analytics). Internetbrowser en type apparaat: 27 maanden, voor statistische doeleinden (via Google Analytics). IP-adres: 30 dagen, voor troubleshooting op de website.

Delen van persoonsgegevens met derden 
Wij verkopen je gegevens niet aan derden en wij verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 
Wij gebruiken alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor je gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt jezelf afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door ons. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij over je beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@techcomlight.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 
Wij nemen de bescherming van je gegevens serieus en wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@techcomlight.nl

Cookies en Google
Op de Solatube website maken wij gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies voor de primaire functie die de website nodig heeft voor het normaal functioneren. Op deze website worden geen cookies bijgehouden om je de beste gebruikerservaring te geven, profielen op te slaan en/of voor re-targeting. Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Disclaimer
Wij hebben de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De website wordt echter alleen voor informatieve doeleinden aangeboden. Techcomlight B.V. kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuistheden en/of onvolledigheden in de verstrekte informatie. Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving op elk moment wijzigingen en correcties in deze website en/of deze disclaimer aan te brengen.

Gehele of gedeeltelijke overname van op deze website voorkomende teksten en/of beelden is niet toegestaan zonder dat daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de rechthebbenden.

Bij onrechtmatig en/of oneigenlijk gebruik van genoemde teksten en/of beelden kan Techcomlight B.V. juridische stappen ondernemen.

Blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen!

Schrijf in voor onze nieuwsbrief.

We gaan graag voorzichtig om met uw gegevens. Deze zullen volgens de privacyvoorwaarden behandeld worden. Uiteraard worden ze niet gedeeld met derden.