Duurzamere veestallen volgens Duurzame Maatlat 2021 / 2022 alles over daglicht en de Solatube daglichtkoker!

Een Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV)-stal is een veestal met een lagere milieubelasting, met maatregelen voor diergezondheid en dierenwelzijn en draagt daardoor bij aan verduurzaming van de veehouderij. Een MDV-stal voldoet aan strenge duurzaamheidseisen op de thema’s:

  • Ammoniakemissie 
  • Bedrijf & omgeving
  • Brandveiligheid
  • Diergezondheid
  • Dierenwelzijn
  • Fijnstof
  • Klimaat

Solatube daglichtsysteem
Het Solatube daglichtsysteem valt onder de productomschrijving daglichtkoker in duurzame stal. Alle diameters voldoen aan de 3 eisen die zijn vastgelegd in de Duurzame Maatlaat van 2021/2022. 
De meest toegepaste Solatube in een stal is de Solatube Ø 53 cm. Het Solatube daglichtsysteem is in de Benelux de enige daglichtkoker waarvan de reflecterende buis de omstandigheden in stallen kan weerstaan.  

Voorbeeld gestandaardiseerd oppervlak van Solatube in een varkensstal 
(de volgende stallen zijn gelijk aan deze calculatie: eenden, leghennen, vleeskuikens, vleeskalkoenen, vleesvee en vleeskalveren):

Een varkensstal heeft een Solatube daglichtsysteem* van 53 cm in het dak/plafond (maximale verlenging 1 meter, anders is een correctiefactor nodig op de transmissiefactor). Volgens de specificatie van de daglichtkoker heeft deze een licht-opvangend oppervlak van 0,3 m2. Dit oppervlak wordt vermenigvuldigd met de waarde 1 voor de positie van het oppervlak (horizontaal) - MDV 14 versie 1 Bijlage 3 daglichttoetreding Pagina 312 van 312 © Copyright SMK. Alle rechten voorbehouden-.  Met de waarde 1,6 voor de transmissiefactor van de daglichtkoker en met de kalibratiefactor van 2,5. Het gestandaardiseerde oppervlak van daglichttoetreding van de daglichtkoker bedraagt dan (0,3 × 1 × 1,6 × 2,5 =) 1,2 m2.

*Solatube daglichtbuis voldoet aan de 3 eisen voor een daglichtkoker.

Techcomlight de daglichtprofessional  helpt u graag verder, neem vandaag nog contact op via ons contactformulier.

Blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen!

Schrijf in voor onze nieuwsbrief.

We gaan graag voorzichtig om met uw gegevens. Deze zullen volgens de privacyvoorwaarden behandeld worden. Uiteraard worden ze niet gedeeld met derden.