Daglicht in monumenten

Als we kijken naar bouw- en renovatieplannen voor monumentale panden, dan zijn er een aantal aspecten waarmee rekening wordt gehouden. Dit zijn in het algemeen de toepassing en plaatsing van de juiste materialen en de mate van aantasting van de monumentale waarde die ermee gemoeid is. Aanpassingen aan een monument kunnen ook impact hebben op het (historische) gevelbeeld. Dit feit moet uiteraard zoveel mogelijk worden vermeden. 

Een monument mag aangepast worden, mits dit met respect voor het gebouw gebeurt. Dit geldt ook voor het gebruik van daglicht; een veelbesproken onderwerp als het gaat om monumentale gebouwen.

Techcomlight heeft al meerdere monumenten van daglicht voorzien. Denk aan bunkers, monumentale huizen, schaapskooien en kastelen.

Blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen!

Schrijf in voor onze nieuwsbrief.

We gaan graag voorzichtig om met uw gegevens. Deze zullen volgens de privacyvoorwaarden behandeld worden. Uiteraard worden ze niet gedeeld met derden.