BREEAM

Methodieken als BREEAM maken het proces helder en overzichtelijk. Juist omdat bij duurzaam vastgoed het totale proces, en dus de gehele levenscyclus van gebouwen, in ogenschouw wordt genomen is een integrale aanpak feitelijk de enige verantwoorde optie. Techcomlight adviseert en begeleidt de invoering van duurzaam daglicht, zowel bij nieuwbouwprojecten als bij bestaande bouw. Methodieken zoals BREEAM ondersteunen dit proces door het meetbaar en inzichtelijk te maken.

BREEAM
BREEAM is hét instrument om integraal de duurzaamheid van nieuwe gebouwen, bestaande gebouwen, gebieden en sloopprojecten te meten en te beoordelen. BREEAM-NL is afgeleid van het internationale BREEAM en wordt beheerd en ontwikkeld door de Dutch Green Building Council. BREEAM-NL kent vier verschillende keurmerken. Techcomlight is actief als daglichtprofessional in het keurmerk Nieuwbouw en Renovatie.

Keurmerk Nieuwbouw en Renovatie
BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie is in Nederland hét keurmerk om nieuwbouwprojecten en grootschalige renovaties te beoordelen op duurzaamheidsprestatie. BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie is er voor kantoren, retail, scholen, industriële gebouwen, woningen, bijeenkomst- en logiesfuncties en datacenters. Met het keurmerk worden gebouwen beoordeeld op negen verschillende duurzaamheidsonderwerpen: management, gezondheid, energie, transport, water, materialen, afval, landgebruik en ecologie en vervuiling. Techcomlight is actief als daglichtprofessional in het duurzaamheidsonderwerp gezondheid.

Duurzaamheidsonderwerp gezondheid
Het duurzaamheidsonderwerp wordt weer verdeeld in diverse criteria. Techcomlight is actief als daglichtprofessional in het criteria HEA1 Daglichttoetreding.

Techcomlight kan tijdens de ontwerpfase de volgende bewijsmaterialen opstellen via een daglichtberekening in DiaLUX-EVO:

  • De daglichttoetreding van alle van toepassing zijnde verblijfsruimtes beoordeeld is;
  • De noodzakelijke daglichtparameters onderzocht zijn;
  • De gemiddelde daglichtfactor voor elke van toepassing zijnde verblijfsruimte;
  • Voldaan wordt aan de eisen met betrekking tot de uniformiteitsverhouding;
  • Het percentage van het totaal beoordeelde vloeroppervlak dat voldoet aan een gemiddelde daglichtfactoreisen.

Wilt u graag bouwen volgens de BREEAM methode en voldoen aan de gestelde eisen op het gebied van daglicht? Neem dan contact op met één van onze daglichtprofessionals!

 

 

Blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen!

Schrijf in voor onze nieuwsbrief.

We gaan graag voorzichtig om met uw gegevens. Deze zullen volgens de privacyvoorwaarden behandeld worden. Uiteraard worden ze niet gedeeld met derden.